Gea vond werk in een heel nieuwe richting

“Ik kreeg direct het gevoel dat de medewerkers van 'Achterhoek Werkt Door' met mij meedachten. Ze vroegen naar mijn interesses. Dat had niemand mij daarvoor nog gevraagd”

Gea’s nieuwe baan ging niet door. Na een korte periode in de WW vond ze samen met het regionaal mobiliteitsteam ‘Achterhoek Werkt Door’ een leuke baan in een heel andere richting. Zelf had ze niet bij die mogelijkheid stilgestaan.

Op deze leuke plek

Gea is medewerker klantcontact bij Laborijn. “Zonder ‘Achterhoek Werkt Door’ had ik niet op deze leuke plek gezeten”, zegt ze beslist. Dagelijks is ze eerste aanspreekpunt voor mensen die zich bij Laborijn melden voor een uitkering of werk. Ze adviseert, helpt en ondersteunt hen daarbij. Ze luistert en schakelt, verbindt en verwijst door. Daarvoor moet ze ook goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving.

‘Niet verwijtbaar’ werkloos

“Ik had mijn baan bij een alarmcentrale opgezegd omdat ik iets mooiers had gevonden. Totaal onverwacht ging dat niet door en bleek ik ‘niet verwijtbaar’ werkloos, zoals dat heet. Ik ging met het UWV in gesprek over ander werk. Dat leverde niet echt iets op. Toen zette een vriendin mij op het spoor van Achterhoek Werkt Door.”

“Geweldig hoe ik daar geholpen werd! Ik kreeg direct het gevoel dat de medewerkers van het mobiliteitsteam met mij meedachten. Sterker nog: ze moedigden mij aan om verder te kijken. Zelf dacht ik aan een soortgelijke baan als waar ik uitkwam. Maar zij vroegen naar mijn interesses, naar wat ik nog méér zou willen. Dat had niemand mij daarvoor gevraagd.”

Heel gemotiveerd

“Ik ben iemand die maatschappelijk betrokken is, zodoende was ik altijd al bezig met vrijwilligerswerk. Mijn coach van Achterhoek Werkt Door stelde voor om het meer in die richting te zoeken. Zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ging vacatures in de sociaal-maatschappelijke dienstverlening bekijken. En ja, toen kwam deze baan voorbij!

Daarna ging het snel. Ik had nog nooit van de Participatiewet gehoord, maar mijn nieuwe leidinggevende merkte dat ik heel gemotiveerd was. En voor ik het wist, had ik een baan in dit leuke team van vijf medewerkers. En volgde ik een basisopleiding Participatiewet.”

Veel voldoening

“Het is mooi werk dat me veel voldoening geeft. Je moet goed kunnen omgaan met emoties van mensen: meeleven, maar ook professionele afstand bewaren. Door mijn jarenlange ervaring bij de alarmcentrale was ik daar al in getraind. Ook hier bij Laborijn is het heel belangrijk dat je mensen het gevoel geeft dat er oprecht naar ze geluisterd wordt. Dat ze erop kunnen vertrouwen dat ze een passend advies en zo nodig hulp krijgen. En natuurlijk dat ze op de juiste manier doorverwezen worden.”

Horizon verbreden

“Wat ik anderen wil meegeven die ook op zoek zijn naar werk? Laat ‘Achterhoek Werkt Door’ met je meekijken, zodat je niet de geijkte paden blijft bewandelen, maar juist je horizon verbreedt en andere mogelijkheden ontdekt. Dat is zó waardevol! Ik heb het aan den lijve ondervonden.”

Ook op zoek naar ander werk, maar het lukt nog niet? Neem contact op met het team van ‘Achterhoek Werkt Door’.

Meer praktijkverhalen

Praktijkvehaal 1 van 3:“Een zorgberoep was nooit bij me opgekomen”
Lees het verhaal
Praktijkvehaal 2 van 3:“Via 'Achterhoek Werkt Door' ben ik bij een werkgever terecht gekomen die mij op weg helpt. Ik heb het daar helemaal naar mijn zin”
Lees het verhaal
Praktijkvehaal 3 van 3:"Mijn doel was en bleef het vinden van een passende, nieuwe baan en niet het Doelgroepenregister of een uitkering"
Lees het verhaal