Ziek

Ziek melden

Ben je ziek? Meld je dan meteen ziek bij de juiste persoon. Meestal is dat je leidinggevende. Is die er niet, meld je dan bij de vervanger van je leidinggevende. Je hoeft geen vragen te beantwoorden over je ziekte. Je moet wel bereikbaar zijn.

Je hoeft niets te vertellen over je ziekte

Je werkgever mag jou geen vragen stellen over je medische situatie. Hij mag dus niet vragen waar je last van hebt, of vragen naar de behandeling van je ziekte. Ook de bedrijfsarts en arboarts mogen geen medische informatie aan je werkgever geven. Tenzij je daar zelf toestemming voor gegeven hebt.

Let op: Heeft je ziekteverzuim te maken met je werk? Dan mag de bedrijfsarts wel tegen je werkgever zeggen welke aanpassingen gedaan moeten worden, zodat jij je werk weer kunt doen.

Houd je aan de verzuimregels

Ieder bedrijf heeft een reglement of verzuimprotocol voor ziekmeldingen. Het is belangrijk dat je je daar tijdens je ziekte aan houdt. Zorg dat je altijd bereikbaar bent voor de arbo- of bedrijfsarts.

Kan mijn leidinggevende mijn ziekmelding weigeren?

Nee. Je baas mag niet zelf beoordelen of je ziek bent of niet. Hij mag wel via een arbodienst laten controleren of jij je terecht hebt ziek gemeld.

Kan mijn werkgever van mij vragen 24 uur bereikbaar te zijn?

Nee. je werkgever mag van je vragen elke werkdag enige tijd beschikbaar te zijn voor controle of een gesprek. Daar moet een regeling over in het verzuimprotocol staan. Staat er niets in het verzuimprotocol? Laat dan zelf per mail aan je baas weten op welke uren je beschikbaar bent.

Kan mijn leidinggevende mij verplichten om naar het werk te komen als ik mij heb ziek gemeld?

Nee. Jij bepaalt of je in staat bent naar het werk te komen, niet je leidinggevende. Als je vindt dat je je huis uit kan, dan moet je wel naar bijvoorbeeld een gesprek gaan. Als je baas niet gelooft dat je niet kan komen, mag hij dat wel laten controleren door een bedrijfsarts.

Moet ik zeggen wat ik heb, als ze daar naar vragen?

Nee. Je hoeft niet tegen je leidinggevende of verzuimmanager te zeggen wat voor ziekte je hebt of wat er aan de hand is. Ze mogen er niet eens naar vragen. Doen ze dat wel, dan hoef je geen antwoord te geven.

Mag mijn baas loon inhouden als ik mij ziek meld?

Nee. Je baas mag geen loon inhouden of vakantiedagen afschrijven, als jij je ziek hebt gemeld. Hij mag dat wel als jij je niet aan de afspraken houdt die zijn gemaakt over je re-integratie – de periode als je na je ziekte weer (deels) aan het werk gaat. Het is dus belangrijk dat je je goed aan die afspraken houdt, ook al ben je het er misschien niet mee eens.

Download deze informatie in het Oekraïens.