Privacy

Achterhoek Werkt Door vindt jouw privacy belangrijk. Wij behandelen persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wet, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij jouw gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor jij ze geeft. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is. In deze verklaring staat hoe Achterhoek Werkt Door omgaat met privacygevoelige gegevens. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat jij gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken onderstaande gegevens:

  • Namen, geboortedatum, adresgegevens, contactgegevens (dit zijn persoonsgegevens);
  • Opleidingsgegevens;
  • Gegevens over het arbeidsverleden;
  • Gegevens over de huidige arbeidssituatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Achterhoek Werkt Door heeft als doel werkloosheid als gevolg van de Corona-crisis zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Waar werkloosheid dreigt, wordt ingezet op een duurzame stap van werk naar werk. Wij verwerken jouw persoonsgegevens om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

De basis van deze gegevensverwerking ligt in het voldoen aan een wettelijke privacy-verplichting: Ministeriële regeling te weten nr.2021-0000050409 d.d. 22 maart 2021.

Delen van persoonsgegevens met derden

Achterhoek Werkt Door verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken jouw uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken jouw gegevens aan bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Achterhoek Werkt Door blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Achterhoek Werkt Door neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het formulier onderaan deze pagina.

"*" geeft vereiste velden aan

0612345678 (10 cijfers, zonder streepje)
Ben je werkgever?*
Hierbij geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken en delen met het team van Achterhoek Werkt Door en deelnemende organisaties*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.