Oekraïense medewerkers en werk

Overweeg jij om Oekraïense medewerkers in dienst te nemen? Heb je vacatures die je lastig krijgt opgevuld en je wilt weten of een Oekraïense medewerker uitkomst kan bieden? De komst van Oekraïense vluchtelingen kan een kans zijn voor het bedrijfsleven. Tegelijkertijd zijn er veel vragen. Deze pagina is bedoeld om antwoord te geven op zoveel mogelijk vragen over Oekraïense medewerkers en werk én om werkgevers met interesse om een Oekraïense medewerker in dienst te nemen, verder te helpen.

Bekijk het webinar

Route die een vluchteling uit de Oekraïne in Nederland aflegt

Aandachtspunten voor ondernemers die overwegen een Oekraïense medewerker in dienst te nemen

Vragen & antwoorden

Mogen vluchtelingen uit Oekraïne werken?

De overheid geeft Oekraïense vluchtelingen die willen werken in loondienst, een vrijstelling voor een tewerkstellingsvergunning. Hierdoor kunnen ze makkelijk en snel aan het werk. De werkgever hoeft dus geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Wel moeten werkgevers zo snel mogelijk via www.uwv.nl melden dat ze een Oekraïense vluchteling hebben aangenomen.

Vanaf 15 april 2022 zijn werkgevers verplicht dit ten minste 2 werkdagen voor het begin van het werk te melden. Gebeurt dit niet? Dan kan er een boete volgen.

Ook voor vluchtelingen uit Oekraïne die tussen 4 maart en 1 april 2022 al aan het werk zijn gegaan, geldt dat hun werkgever geen tewerkstellingsvergunning hoeft aan te vragen. Wel moet de werkgever dit alsnog zo snel mogelijk melden bij het UWV.

Let op!

Op dit moment geldt deze regeling alleen voor mensen met de Oekraïense nationaliteit. Mensen met een andere nationaliteit uit Oekraïne kunnen pas werken als ze een bewijs hebben ontvangen van de IND dat ze onder de ‘Tijdelijke Beschermingsregeling’ vallen. Naar verwachting start dit proces half mei 2022.

Meer informatie

Ga naar de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Is er in de Achterhoek taalondersteuning beschikbaar voor Oekraïense medewerkers?

Ja. Het Graafschap College biedt op een aantal locaties in de Achterhoek taalondersteuning aan voor volwassenen. De ondersteuning richt zich op spreekvaardigheid en basiscommunicatie in het Nederlands. Denk bij dit laatste aan communicatie tijdens boodschappen doen, ontmoetingen, etc. Daarnaast is er voor bedrijven een op-maat-cursus beschikbaar, gericht op ‘taal op de werkvloer’. Een werkgever of een groep werkgevers kunnen deze cursus inkopen. De cursus kan bij de werkgever worden georganiseerd. Particuliere taalopleiders bieden ook taaltrainingen aan.

Waar kan ik informatie vinden over Oekraïense vluchtelingen en werk?

Veel gebruikte bronnen voor informatie zijn Rijksoverheid.nl en refugeehelp.nl

Waar kan ik een Oekraïense medewerker naar verwijzen voor meer informatie?

Laborijn biedt op de website informatie aan over het leefgeld. Verder is op de websites van de gemeenten ook informatie te vinden. Een erg zinvolle website is daarnaast refugeehelp.nl. Deze website is in het Oekraïens. De informatie van Laborijn is ook in het Oekraïens.

Mag een werkgever iemand uit Oekraïne inlenen via uitzendbureau? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja, dit is mogelijk. Als voorwaarde geldt dat alleen fase A uitzendcontracten toegestaan zijn. Dit betekent dat een Oekraïense medewerker maximaal 52 weken via het uitzendbureau ingehuurd mag worden. Er geldt geen maximum aan aantal contracten.

Mag ik een Oekraïense vluchteling als zzp’er inhuren?

Nee, dat mag op dit moment niet. De overheid wil vluchtelingen beschermen tegen misstanden, zoals onderbetaling. Het kan zijn dat de overheid deze regels voor Oekraïense zelfstandigen nog gaat veranderen.

Hebben de vluchtelingen uit de Oekraïne een werkvergunning nodig om te kunnen werken?

Nee. Sinds 1 april 2022 hebben ze geen werkvergunning (officieel ‘tewerkstellingsvergunning’ of ‘twv’) meer nodig.

Moeten de Oekraïners een zorgverzekering afsluiten als ze gaan werken?

Ja. Wanneer iemand als vluchteling in Nederland gaat werken, is hij/zij verplicht een zorgverzekering af te sluiten en premie te betalen.

Zorgtoeslag voor Oekraïense medewerkers

Een Oekraïense medewerker kan vanaf het moment waarop hij/zij zorgpremie betaalt, ook zorgtoeslag aanvragen. Dit is een bijdrage in de kosten voor de zorgverzekering. Ga naar de website van de Belastingdienst voor de voorwaarden en om de toeslag aan te vragen

Kan Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSPA) mensen uit de Oekraïne ‘leveren’?

WSPA ‘levert’ geen mensen uit de Oekraïne. De vluchtelingen kunnen zelf aangeven of en voor welk werk ze in aanmerking willen komen. Hiervoor kunnen ze bij de gemeente terecht. Werkgevers die graag Oekraïense medewerkers willen inzetten, kunnen contact opnemen met het WSPA.  Het WSPA kan vervolgens de koppeling maken naar de betreffende gemeente(n).

Hoe moet ik als werkgever medewerkers uit de Oekraïne aanmelden bij het UWV?

Neem contact op met Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSPA). Vanuit WSPA kan contact worden gelegd met de gemeenten die in beeld hebben welke Oekraïense vluchtelingen eventueel kunnen en willen werken in uw bedrijf.

Verliezen de Oekraïners hun leefgeld als ze gaan werken?

Ja. Deze wordt per de 1e van de volgende maand stopgezet als ze gaan werken. Als het dienstverband eindigt, kunnen ze weer leefgeld aanvragen. Mits ze in Nederland blijven natuurlijk.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen zelf een bankrekening openen?

Ja. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen een bankrekening openen wanneer zij een paspoort van na 2016 hebben. Dat paspoort moet op de computer zijn gemaakt. Ook hebben ze een identiteitsbewijs nodig. En moeten ze zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en in bezit zijn van een Burger Service Nummer (BSN). Via de website van Betaalvereniging Nederland staat welke banken dit aanbieden voor Oekraïense vluchtelingen en wat de voorwaarden zijn. Deze banken hebben de regels en richtlijnen voor het verstrekken van betaalrekeningen aan vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk versoepeld.

Wat gebeurt als een Oekraïense medewerker zicht ziek meldt?

Voor Oekraïense medewerkers gelden dezelfde arbeidsrechtelijke afspraken als bij andere tijdelijke medewerkers. Dus net als bij iedere andere (tijdelijke) medewerker geldt ook bij deze groep loondoorbetaling tijdens ziekte. Werkgevers krijgen daarnaast te maken met de gebruikelijke verplichtingen als werkgever bij de verzuimbegeleiding tijdens ziekte.

Beschikken de Oekraïense vluchtelingen wel over vervoer, om naar het werk te kunnen?

Uit de ervaringen tot nu toe leiden we af dat je daar wel vanuit mag gaan.

Voer een getal tussen 0 en 0 in.
0612345678 (10 cijfers, zonder streepje)
Ben je na 12 maart 2020 werkzoekende geworden?*
Word je binnenkort met werkloosheid bedreigd?*
Heb je extra ondersteuning nodig?*
Ben je werkgever?*
Hierbij geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken en delen met het team van Achterhoek Werkt Door en deelnemende organisaties*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.